F ader vår i himlen

A llas herre, gör mig

D riftig lönsam värre.

E ffektiv som bara den: en

R iktig arbetsgivarvän. Låt hans

V ilja bli min lag och giv

Å t honom varje dag den

R iktigt stora vinsten. Och gör nu

I nte lönen min så

H ög och stor att arbetsgivaren blir

I lsk och tror att

M änniskor i vården kräver

L öner höga så de hamnar på

E n nästan anständig

N ivå