— För att lära sig själva momentet behövs ingen snö. Det handlar om att veta hur man hanterar redskapen. Om du sen skyfflar sågspån eller grus spelar minde roll, säger Gunnar Naumburg, utvecklare vid socialförvaltningen i Vara och den som håller i snöskottningsprojektet.

Utbildningen skulle egentligen ha dragit i gång i maj men försenades. Det första utbildningstillfället är i stället den 21 augusti. Sen följer ytterligare två tillfällen för de hemtjänstanställda som vill.

Bakgrunden är ett beslut från Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg från i våras. Kommunals skyddsombud i hemtjänsten, Monica Jäger, begärde att inspektionen skulle ingripa mot den riskabla arbetsmiljön under vinterhalvåret för hemtjänstpersonalen. Hon hade tröttnat på alla hala promenader fram till de hus personalen skulle besöka.

— Jag har själv halkat fram på gångarna. Man kan slå sig fördärvad, säger Monica Jäger.

Arbetsmiljöinspektionen instämde i kritiken och krävde att kommunen vidtog åtgärder. Resultatet blev att det tydligt måste framgå i biståndsbesluten vem som ansvarar för snöskottningen. I de fall där vårdtagarna har bistånd med snöskottning blir det alltså hemtjänstpersonalens sak att skotta. Och därför behöver de utbildning för att undvika belastningsskador, enligt beslutet. Dessutom ska personalens bilar utrustas med sand och lämpliga skyfflar.

Monica Jäger har kämpat i ett och ett halvt år för detta.

— Det har blivit ett slags löjets skimmer över mig och det här. Men för varenda skada vi kan förhindra så är det en seger för oss, säger hon.

Sen återstår det att se om personalen får nytta av sina nyvunna kunskaper till vintern.

— De sista vintrarna har det inte varit så mycket snö, med undantag för de snöstormar som dragit förbi. Men med Varas läge på slätten så yr det och blåser väldigt mycket, vilket gör att det kan vara nog så problematiskt ändå, säger Gunnar Naumburg.

Det är anställda vid den tekniska förvaltningen, som ingår i snöröjningen vintertid, som kommer att hålla i utbildningen i augusti.