Minns du hur vi brukade gå ner till den frusna floden

och betrakta vinterkvinnornas lek bland block av is?

Ovanför gnistrade miljontals kristalltänder och

bortom skogarna hördes ambulansernas muntra tjut

Som svetslågor brann våra ögon och omkring oss

virvlade sotflagor från morgondagens samtal om kärleken…