Ord tar jag med mig

stänger om

försiktigt

ord att minnas till nästa gång

som aldrig mer

blir denna gång