Reepalu framhöll att han talade som kommunstyrelsens ordförande och att han därför ville undvika ”minerade områden” (avtalet). Men han passade ändå på att framhålla att man måste fortsätta utjämna mellan kvinnor och män. Och förra årets lokala löneavtal i Malmö gav en positiv löneglidning för Kommunals medlemmar, konstaterade han:

— Kommunal fick inte bästa utfallet, det fick sjuksköterskorna. Enligt avtal fick Kommunal 3,7 procent förra året men genom lokal löneglidning blev höjningen 5,22 procent. Och speciella grupper i vården fick över 6 procent, berättade Reepalu i slutet av sitt tal.

Han menade också att arbetsgivarna måste sätta handling bakom orden, inom de ramar som finns tillgängliga. Om kommuner och landsting inte klarar av att vara bra arbetsgivare klarar man heller inte av att rekrytera människor.

Han avslutade med orden: gemensamt har vi mycket att ta vara på för att nå en välfärd tillgänglig för alla. Sedan kom applåden.