— Jag trodde i min naivitet att Kommunal inte skulle ge sig förrän man uppnått ett lägsta utrymme på fyra procent och fem procent för vårdpersonal, sade Dan Gabrielsson om det nyligen träffade avtalet mellan kommuner och landsting vid förbundsmötet i Malmö.

— Nu blev utrymmet lägst 2, 6 procent för icke vårdpersonal.

Han undrade hur han skulle förklara detta för arga medlemmar. Han känner en man som jobbat 40 år i yrket som stenläggare och bara tjänar 16 400 kronor och en annan man som arbetar i centralförråd och bara tjänar 15 600 kronor.

— Det fanns en sådan kampvilja ute och snart skulle bussförarna tas ut i strejk. Det hade blivit ännu större påtryckningar på arbetsgivarna.

Han ville veta vad som hände när Kommunal plötsligt träffade avtal och syftade till att kanske regeringen ingripit med något samtal som tvingade dem att göra upp.

Jan Andersson, tekniska förvaltningen i Simrishamn var också upprörd och undrade varför det är mer obekvämt att arbeta inom vårdyrken men inte för teknisk personal. När han får rycka ut och laga en vattenläcka eller röja snö utanför sin ordinarie arbetstid får han ingen OB-ersättning. Även om lägstlönerna har höjts får stjäl fortfarande de nyanställda inom vårdyrkena löneutrymme. När någon nyanställs inom tekniska förvaltningen hamnar den personen i regel i samma löneläge som de andra. Efter femton år i yrket tjänar han 17 500 kronor.

Ylva Thörn förklarade att något samtal från högre makter hade det minsann inte varit fråga om utan att kämpa och slåss. Det är inte Kommunal som har värderat att några medlemmar ska ha lägre procentsats och andra högre. Det är arbetsgivaren. Förhandlingsdelegationen hade gjort en samlad bedömning och hon betonade att det varit framgångsrikt att få upp lägstlönerna. Det är inte bara män utan även kvinnodominerande grupper som inte fått den högsta procentsatsen i det centrala avtalet.

— Vi har dock ett ansvar att göra en utvärdering. Fortfarande finns det människor som tycker att vi inom Kommunal ska ha sämre betalt och det underlättar inte med oenigheten inom LO.

Lena Ericsson Höijer, ombud från Stockholm sade att den fackliga lönekampen visat vad facket är: medlemmar har strömmat till och det gäller nu att ta till vara på den kraft som finns bland medlemmarna.

— Det värsta vore om det skapas motsättningar mellan yrkesgrupperna, därför att några prioriterats mer än andra.

Hon återkom till en gammal käpphäst som tagits upp på ett otal kongresser: att avtalet skulle ut på medlemsomröstning. Hon föreslog också ett rådslag om avtalsuppgörelsen.

Någon större debatt blev det inte om avtalet. De flesta avvaktar vad som nu händer i de lokala förhandlingarna.

Efteråt sade Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson att han uppfattar att han fick stöd för avtalsuppgörelsen.

— Vi ska gå vidare nu, inte bara i lönekampen utan även den politiska kampen måste fortsätta.