På möten med företrädare för förbundet har de framfört sina åsikter till Kommunals ledning men inte fått gehör för dem. Den sista mars 2003 gick rätten att teckna avtal för de anställda på Renova över från Kommunal till Transportarbetarförbundet. Anledningen är en gränsdragningsprincip inom LO där olika yrkesgrupper fördelats mellan de olika fackförbunden. Enligt den principen gäller att anställda på renhållningsentreprenader ska tillhöra Transport. Gränsdragningen gjordes för cirka tio år sedan och först nu regleras Renovas avtalstillhörighet.

Sektionsordföranden Mikael Hansson på Renova tycker att det är helt fel att avtalsrätten för företaget övergår till Transport.

— Här arbetar bland annat sopåkare, innesäljare, deponiarbetare, plåtslagare, bilmekaniker och telefonister och Transport är inget självklart fackförbund för oss, anser han.

— Mina medlemmar är trygga med Kommunal, de vet vad de har, förklarar han.

Mikael Hansson berättar vidare att medlemmarna nu känner de sig svikna och överkörda. Själv tänker han inte heller byta förbund.

— Jag jobbar efter förtroendet jag fått av medlemmarna.

Christer Thilén, enhetschef på Kommunals förbundskontor förklarar att ingen kan tvingas att byta fackförbund.

— Men det kan bli knepigt eftersom de inte kan påverka något om de tillhör ett annat förbund än det som tecknar avtalet.

Tony Blomberg är ombudsman på Transport i Göteborg och låter lite uppgiven när han förklarar att Transport inte alls krävt att få ta över avtalsrätten.

— Det är Kommunal som drivit frågan, säger han. Nu är läget så att de kommer att falla under våra avtal, vi måste teckna avtal när företagsledningen kallar till förhandlingar.