• De nya lönerna ska räknas från den 1 juli i år. För tiden från och med den 28 maj till den 1 juli får alla medlemmar ett engångsbelopp på 1 000 kronor, för heltid.

• För båda avtalsåren gäller att lönerna fördelas lokalt enligt en insamlingsmodell där de olika yrkesgrupperna bidrar till lönepotten med de angivna nivåerna.

Under första avtalsåret gäller följande:

• Löneutrymmet ska lägst vara 2,6 procent. Det gäller alla utom de så kallade prioriterade grupperna.

• För de prioriterade grupperna är utrymmet 5 procent. Dessa är i kommunerna undersköterskor, vårdbiträden, sjukvårds- och laboratoriebiträden, hemvårdare, vårdare, skötare, arbetsterapibiträden, fotvårdsspecialister, behandlingsassistenter/hemterapeuter och personliga assistenter. I landstingen är det undersköterskorna.

• Lägstalönerna höjs för de som fyllt 19 år till 13 000 kronor per månad, räknat på heltid. Det gäller från och med den 1 oktober.

Under andra avtalsåret gäller följande:

• Löneutrymmet ska lägst vara 2 procent. Det gäller alla utom de så kallade prioriterade grupperna.

• För de prioriterade grupperna är utrymmet 5 procent. Dessa är i kommunerna barnskötare och dagbarnvårdare. I landstingen är det skötare.

• Lägstalönerna höjs den 1 april 2004 för dem med gymnasieutbildning i yrken där arbetsgivaren också kräver utbildning till 14 000 kronor per månad. Det gäller dem som varit anställda i minst ett år. För de som har varit anställda minst två år den sista mars 2004 gäller inte utbildningskravet.