Kommunal har fått igenom höjda lägstalöner men inte till 14.000 som man ville utan till 13.000, från och med 1 oktober i år.

Från och med den 1 april nästa år höjs lägstalönerna sedan till 14.000 kronor i månaden, men bara för de yrken där arbetsgivaren kräver gymnasieutbildning. Dessutom måste man ha varit anställd i minst ett år.

Avtalet är en prioritering på de som jobbar i vård och omsorg. De grupperna bidrar till den lokala lönepotten med ett löneutrymme på fem procent år 1 och lägst två procent det andra året. Övriga grupper bidrar med lägst 2,6 procent det första året.

Under det andra året prioriteras barnskötare, dagbarnvårdare och skötare i landstinget. Löneutrymmet för dem ska räknas på fem procent. Övriga grupper bidrar med två procent till potten.

I det uppsagda avtalet fanns en individgaranti på 250 kronor. I det nya avtalet finns ingen sådan garanti. Alla pengar ska fördelas i lokala förhandlingar.

Avtalet är värt knappt fyra procent det första avtalsåret och 2,45 procent under det andra avtalsåret.

Eftersom avtalet inte gäller retroaktivt, kom parterna överens om en engångssumma på 1000 kronor.

Konfliktersättningen ändras till 100 procent, beslutade Kommunals förbundsstyrelse idag.