Brolin leder dispensgruppen på Kommunals förbundsexpedition. I slutet av veckan innan kommunalare i 136 kommuner gick ut i strejk, kom det in flera tusen ansökningar om dispens (undantag) från strejk eller blockad.

— Hittills har vi hanterat 4.680 ansökningar, berättar Elisabeth Brolin. Det som är övertydligt är hur illa kommunerna har organiserat vården. Allt står och faller med de många människor som med kort varsel och utan anställningstrygghet ska rycka in och hjälpa till just när kommunerna behöver dem. Vi i Kommunal har ett jättearbete framför oss att bevaka att kommunerna skärper sig!

Det är en fråga om jämställdhet också, säger Elisabeth Brolin. Det är i kvinnobranscherna det ser ut så här. Det är just nyanställningsblockaden som skapar kaos, och det är inte maskinister och vaktmästare som sitter hemma och väntar på att bli inringda till tillfälliga jobb.

Landstingen har en bättre ordning, även om det finns oegentliga vikariat här också, säger Elisabeth Brolin.

— Men de har i högre grad personalpooler, tillsvidareanställda som går in och vikarierar.

En orsak till att det ser ut så här i kommunerna är att chefer, som chefer på t ex servicehus, inte har befogenhet att tillsvidareanställa folk. Då blir det en massa tillfälliga otrygga lösningar. Det är ingen framtid — varken för vården eller personalen, konstaterar Elisabeth Brolin.