— Skolplikten ska upprätthållas och den är inte kopplad till en lokal. Rektorerna har haft två veckor att förbereda sig. De är ansvariga för att hitta alternativa lösningar som att ha lektioner utomhus, hitta alternativa lokaler att ha lektioner i eller ge eleverna hemuppgifter, säger Erik Nilsson.

Några exakta direktiv om hur de olika stadsdelsnämnderna ska göra skickas inte ut från Stockholm stadshus. Det enda direktivet är att rektorn är ansvarig och att varje stadsdelsnämnd ska fatta egna beslut utifrån situationen i sin stadsdel. Det innebär i klartext att om rektorn på en skola inte klarar sitt ansvar att hitta ett alternativ får stadsdelsnämnden fatta beslut om att öppna skolan.

Måndagen den 26 maj stod hälften av alla grundskolor i Stockholms stad stängda. Det är skolor som vanligtvis låses upp av vaktmästaren. Utav de 20 gymnasieskolorna i kommunen var det sex som öppnades på måndagen och några till kommer att öppnas under veckan. Det är Fogelströmska gymnasiet, Norra Real och Åsö Vuxengymnasium. Diskussioner om att ännu fler skolor kan öppnas är på gång bland annat för att kunna göra viktiga prov. Och då kan skollokalerna öppnas just för dess elever och stängas igen när de är klara med proven. Det är för att eleverna annars missar till exempel möjligheten att skriva viktiga prov som påverkar deras avgångsbetyg.

— Det viktiga är att ingen elev drabbas så att de får sitt slutbetyg, men proven kan också göras på de skollokaler som redan är öppna, säger Erik Nilsson.

En majoritet i Stadshuset bestämde att inte låta förtroendevalda öppna skolorna i kommunen. På måndagen polisanmälde folkpartistiska oppositionsborgarrådet Jan Björklund Stockholm stad för brott mot elevernas rätt till utbildning. Det är Björklunds sätt att få uppmärksamhet menar Erik Nilsson och tillägger.

— Det är inte lagbrott att skolan är stängd några dagar.

Många strejkande vaktmästare har reagerat över att de måste larma på skolorna trots att de strejkar. Det förklarar borgarrådet Leif Rönngren som ansvarar för personalfrågor med att det är viktigt utifrån säkerhetssynpunkt att larmet fungerar.

— Det är en uppgörelse tillsammans med Kommunal. Det är stora värden på skolorna och det är viktigt att larmet fungerar. De enda som kan larmsystemen är vaktmästarna.

När det gäller upplåsningen av skolor verkar socialdemokraterna i Stockholm bestämt sig för att inte följa sina partikamrater på andra håll i landet som åkte runt och låste upp. Kommunalare reagerade då kraftigt mot de socialdemokrater som man ansåg var strejkbrytare. Har det påverkat beslutet i Stockholm? Inte enligt Leif Rönngren.

— Det är i sig inte strejkbryteri per definition att låsa upp. Det finns möjlighet för förtroendevalda att låsa upp samtidigt som ingen är skyldig att göra det, säger Leif Rönngren. Men man måste ha respekt för arbetsmarkandens parter. Vi har i stället försökt att hitta alternativ, man kan upprätthålla skolplikten utan att göra det lätt för sig.