Kvinnorna i Kommunal

deras lön är minimal.

Männen uti industrin,

deras lön är hög och fin.

Sådan lön vill kvinnor fånga,

det går ej de är för många.

Om man har ett kvinnligt kön,

får man inte manlig lön.