Endast en kvinna kan detta hinna:

Vara husmor, mamma och älskarinna

klara heltidsjobb i Svearike,

där jämställdheten ej har sin like.

Den svenske mannen han tar det kallt.

Han vet: det är kvinnan bakom allt.