Utifrån de anställdas önskemål ska arbetsgivaren upprätta en semesterlista som presenteras för berörda arbetstagare. Därefter fastslås semestern. Om arbetsgivare vill flytta på den fastställda semestern måste de ange skäl för detta.

Ta kontakt med Kommunal på din ort om du behöver hjälp.