I fem år har s och v lagt fram förslag om en gemensam budget i Malmö. Men i år blir det inte så.

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande som också är ordförande i Svenska Kommunförbundet, har två absoluta krav. Dels att barnomsorgen ska skäras ner , dels att Kommunals kommande löneökningar inte ska kompenseras fullt ut i budgeten.

Kommunalrådet Anneli Philipson (v), är kritisk till att budgeten görs utifrån prognoser från Kommunförbundet om löneökningar på 4,3 procent. Prognosen gjordes innan konflikten med Kommunal som kräver 5,5 procent plus lägstalöner på 14 000 kronor.

— Det är viktigt att vi lutar oss emot prognoser som är så riktiga som möjligt. Annars blir det nedskärningar och uppsägningar av personal. Det är inte vänsterpartiets tanke att kommunalarna på detta sätt ska betala sina egna löneökningar, säger hon.

Vänsterpartiet gillar inte heller att den garanterade barnomsorgen för sjukskrivna och arbetslösa föräldrar halveras från sex till tre timmar om dagen som lagen minst kräver.

— Det är viktigt för integrationen av våra invandrare, som har hög arbetslöshet, att de får behålla sex timmars barnomsorg. Malmös kvinnor och barn ska inte heller behöva dra ett ännu tyngre lass när det finns närmare 500 nya miljoner att fördela i Malmös budget kommande år, säger Anneli Philipson.

Kommunstyrelsens ordförande, Ilmar Reepalu, som också är ordförande i Kommunförbundet, säger att det inte är något problem med att vänsterpartiet har hoppat av samarbetet. Socialdemokraterna lägger istället fram ett eget budgetförslag och söker stöd på annat håll.

— Nedskärningarna i barnomsorgen är nödvändiga för att klara vår budget. Och Kommunförbundets prognos vad gäller kostnaderna för kommande löneökningar är den mest tillförlitliga som finns. Jag ser inget skäl till att budgetera för högre lönekostnader, säger Ilmar Reepalu.