Jag själv är lite gasig.I magen. Jag hoppas du blev tagen, och bestämmer dig för att ta dig i
kragen.