Jag tycker att du först ska prata med din chef och tala om att det som sagts inte är sant. Sedan bör ni gemensamt, tillsammans med den som berättat för chefen, reda ut situationen. Den som sagt saker till chefen bör ju också kunna stå för det.