Gotland var en av de 60 kommuner som togs ut i strejken som inleddes den 12 maj. Här som på en del andra håll gick politiker genast in och låste upp grindar till sopstationer och öppnade skolor, körde ut post och annat. Fackets vapen mot det som uppfattas som provokationer är en upptrappning av konflikten. Det fick t ex Halmstad och Lidingö känna av. Nu får också Gotland ett nytt varsel.

Strejken gäller återvinningscentraler, sophämtning, deponier, gaturenhållningen i Visby, vaktmästare och städerskor på fem skolor, fastighetsservicen på hela ön, vattenverkets driftavdelning, vaktmästare som sköter transporter och fyra restauranger i kommunal regi.

Strejken som pågår just nu börjar ge ordentlig effekt, förklarar Gunnar Nilsson. Man talar om att stänga skolor, fläktar på förskolor står stilla, en del skyddsarbete har beordrats som gäller soporna osv. Och det har skrivits massor om konflikten i pressen.

— Om konflikten inte är över den 3 juni, blir det en strejk med ännu större effekt. Skolorna som ska städas för att sedan hyras ut under sommaren kommer inte att bli städade, sophantering och teknisk service ställs in på nytt och kommunens restauranger får inga intäkter.

Men stödet för strejken är fortfarande stort.

— Eleverna på Sävegymnasiet ska ordna ett möte för att stödja strejken, de har kontaktat oss. Och många ringer och ger oss sitt stöd.