Uttalandet har tagits av verkstadsklubbens högsta beslutande organ, representantskapet. Klubben organiserar cirka 10 000 metallarbetare.
Så här lyder uttalandet:

” Vi stödjer Kommunalarbetareförbundets kamp för högre löner åt de lågavlönade. Inom Metall har vi också lågavlönade och på samma sätt som vi kämpar, och avstår löneutrymme till dem, skall naturligtvis ett extra utrymme skapas till de lågavlönade inom Kommunal!

Vi anser det viktigt att klargöra att det inte är rimligt att heltidsarbetande i Sverige skall ha en lön på så låga nivåer som de lågavlönade inom Kommunal har. Vi stödjer därför förbundets kamp för att höja deras löner.

I den samordning som skedde inom LO inför 2001 års avtalsrörelse uttalades att det nu är kvinnornas tur. Förbund med stora grupper av lågavlönade kvinnor bör genom avtalen få en större del av löneutrymmet.

Det innebär också att alla andra löntagare i Sverige måste avstå från att kräva kompensation, för att minska löneklyftorna, och för att visa de lågavlönade att man verkligen menar vad man säger.
Vi ger vårt fulla stöd åt de lågavlönades kamp inom Kommunalarbetareförbundet.”