Vara hos någon

och finna sig själv

leva för någon

och glömma sig själv