Arbetsgivarnas direktörer Annelie Löfqvist och Markus Gustafsson sade på en pressträff att de inte kunde förstå att Kommunal inte sagt ja till medlarnas senaste förslag:

— Våra beräkningar visar att vi har rätt när vi hela tiden sagt att den här frågan (lägstlönen) inte behövs regleras i kollektivavtal.

Enligt arbetsgivarna är det 30.000 som har under 14.000 kr/mån (heltidslön). Men när de räknar på hur många som skulle beröras av Kommunals krav utesluter man utan motivering 20.000 personer som avlönas per timme.

Nu är det förbjudet att diskriminera timavlönade. Man får inte ge dem sämre löner eller pensioner för att de inte är fast anställda. Det finns bland annat direktiv från EU på det. Av den orsaken togs löneavtalets gruppindelning bort för två år sedan.

Varför räknar ni bort de timavlönade? Om lägstlönen blir 14.000 kronor, så måste det också gälla för dem, annars bryter ni mot EU-reglerna.

— Om vi blir tvungna att göra så är det inget bekymmer, svarar först direktör Markus Gustafsson.

— I dag handlar det inte om något annat än om att få arbetsfred i Sverige. Vi kan leva med en sådan här situation. Om det kommer få den positiva effekt du beskriver är mycket möjligt, kanske troligt.

Varför gör ni då uppdelningen?

— Vi svarar på Kommunals yrkanden, som vi läser dem. Och då gäller det vuxna arbetstagare som vi har reglerat i avtalet. Det skulle regleras på ett lite annorlunda sätt och då hamnar vi här.

Om 14 000 blir lägstlön för anställda kan ni då betala timavlönade mindre?

— Det här är inget ställningstagande för vad vi kan, tycker eller ska göra. Vi måste få slut på konflikten, helst idag.

Samtidigt som arbetsgivarna menar att medlarnas bud nästan uppfyller fackets krav varnar man samtidigt i pressmeddelandet för konsekvenserna om Kommunals krav genomförs:

— En kraftigt höjd lägstlön kan göra att en nyanställd som saknar både utbildning och erfarenhet får samma lön som medarbetare som har arbetat under något eller några år. Höjd lägstlön får lätt till följd en dominoeffekt, det vill säga att det kommer krav på motsvarande löneökningar för alla som har en högre lön än lägstlönen. Kostnaden kan bli över 15 procent.