— Inga ska få göra sig vinst på människors behov av vatten, säger David Boys, ISKA, Internationalen för stats- och kommunalanställda Vi har alternativen, vi har bra offentliga lösningar.

ISKA engagerar sig därför att fackförbund runt om i världen vänt sig dit och bett om stöd. Vatten- och avloppshantering har lagts ut på privata företag utan något som helst inflytande från fackföreningar eller medborgare.

David Boys ledde ISKA:s delegation under världsvattenkonferensen i Kyoto. Han verkar innerligt trött på att samma mantra upprepas där som på tidigare konferenser. De privata företagen förutsätts vara lösningen för att folk ska få vatten och avlopp.

— Inte bara banker utan även SIDA, ert biståndsorgan i Sverige har köpt idén om att privata företag är bäst på att ge fattiga vatten, säger han.

Han jämför det med om han vill måla om sitt hus. Om han bjuder in en målare att fixa det gör målaren sitt jobb och försvinner.

— Han flyttar inte in i huset och talar om för mig hur jag ska leva mitt liv.

Det menar han att de privata företagen gör med sina 30 åriga kontrakt.

En rapport som presenterades i Kyoto var som han förväntade sig:

De stora utvecklingsbankerna, Världsbanken och IMF, Internationalla Valutafonden försöker att rädda de sinande förmögenheterna i de stora, utländska företagen.

— Vad vi tycker inom fackföreningsrörelsen är ointressant. Också vad chefer inom kommunala anläggningar har att bidra med.

Men det tänker ISKA ändra på.

ISKA bedriver en vattenkampanj för bra offentlig drift.

— Det är här lösningen på vattenkrisen ligger, säger David Boys. Den stora utmaningen är att hjälpa de offentliga vattenföretagen att bli bättre.

ISKA är i full färd med att bygga upp ett nätverk mellan chefer inom offentliga sektorns vattenanläggningar runt om i världen. De kan dela med sig av kunskaper och erfarenheter till dem som inte kan sköta drift vatten och avlopp lika bra.

Två företag i Brasilien håller på att utveckla ett samarbete med två företag i Sydafrika.

Stockholm Vatten har sedan flera år tillbaka bidragit med sitt kunnande i baltstaterna. Idag är resultatet väl fungerande vattenanläggningar i såväl Riga i Lettland som i Kaunas i Litauen.