Ett förskräckt tarantellapar som räknade primtal,

stora och små,

tyckte att om x upphöjt i 2;s brokiga

iakttagelser i imaginärt tal

började räkna medelpunkter till den inskrivna cirkeln

att de nästan förlorade sina sista andetag mellan

de tre medianer.

Tarantellatrasselkvadrater

blev nära förestående klaustrofobisk katastrof

när de kom för nära erotiska drömmar av

den romerska numret VI.

Svarta beräknande siffror registrerade sprattlande spindelben

av herrlösa osymmetriska ägg i en paradis av grundtalet

sex.

En transversal linje av en svart

omskriven polygon

klippte äkta bråk i ett binärt talsystem som dolde

ett geometriskt medelvärde av den heliga integraalen.

Varför tystnade räknemaskinen?

Klockan har inte längre

P(l)i till vär(l)den.

2003-03-31

© ur Bland nässlor växer sköra blommor