Sköldpaddorna och fiskarna på skolan i Norrtälje riskerar att svälta ihjäl om inte skolvärdinnan får dispens från strejken 30 minuter så att hon kan mata dem.

En efterlängtad lägerskola i Nacka får ställas in om inte barnskötarna får vara med. Penséerna måste vattnas och rötslammet forslas bort från reningsverket. En som ska ha barn måste få en vikarie. Ansökningarna från kommuner och landsting berör alla yrkesgrupper.

Totalt arbetar 16 ombudsmän med att avgöra vilka som ska få dispens från konflikten. Vid det här laget är 46.000 kommunalare ute i strejk, och det märks också här i rummet. Det ringer i tre telefoner och faxen i fönstret trycker hela tiden fram nya ansökningar. Nu arbetar ombudsmännen i två pass, från sju på morgonen till 11 på kvällen. Åtta personer diskuterar, skriver, talar i telefon och listar ansökningar och beslut på datorn.

— Det handlar om alla berörda yrkesgrupper, kokerskor, vaktmästare, städerskor, badmästare, elevassistenter, personal i reningsverk och vattenverk, ja allting, säger Jan-Erik Persson, en av ombudsmännen i dispensgruppen.

När gruppen säger ja till dispens, kan det handla om nyanställningar som gäller barn och unga med särskilda behov, handikappade, det kan handla om en stor ungdomsidrottstävling som annars måste ställas in, en drifttekniker i Varberg som måste kunna tillsätta nödvändiga kemikalier i dricksvattnet eller en reparatör som måste laga ett trasigt inseglingsljus i Simrishamn. Konflikten ska inte leda till risker för människors Liv & Hälsa.

I Enköping tillåter inte arbetsgivarna kommunalare att strejka från vissa arbetsuppgifter. Det finns barnskötare som fortsätter arbetar med barn med särskilda behov, och strejkar från annat. Men det godkänner inte kommunen.

— Vi ska diskutera hur vi löser det här, säger Lasse Thörn, ombudsman på Kommunal. Man kan se det som en lock-out från arbetsgivaren, och då måste de varsla i tid för det.