Vad jag förstår har du en fast tjänst i vården sedan 26 år. Av hälsoskäl klarar du inte längre att arbeta natt och behöver en dagtjänst.

Jag kan inte se att du inte skulle kunna få en fast tjänst på dagen, fast du inte har en komplett utbildning. Du har i alla fall arbetat 33 år i vården.

Ta kontakt med Kommunal på den ort där du arbetar och be dem hjälpa dig.