Mellan 3500 och 4000 barnskötare och dagbarnvårdare har tagits ut i strejk i Stockholms kommun. Två av dem är barnskötarna Muna Kalifa och Monica Olsson som för dagen är strejkvakter utanför sin arbetsplats Gullingeskolan i Tensta i nordvästra Stockholm. På strejkens andra dag är luften kylig och himlen grå, det ser ut som om det kan börja regna när som helst. Båda Muna och Monica arbetar på skolans sexårsverksamhet. I händerna har de namnlistor som föräldrar och andra passerande stannar upp och skriver på. Eleven Sofia som går i tvåan kramar om Muna och frågar henne om hon inte ska arbeta idag, sedan får hon bråttom och springer nedför backen till skolan.

— Det är andra dagen och jag saknar redan arbetet med barnen, säger Muna Kalifa. Det var kaotiskt igår när förskolläraren i sexårsverksamheten ensam arbetade med 15 barn. Jag hoppas arbetsgivaren ger sig. Att strejken ger resultat.

En kvinna som passerar strejkvakterna stannar upp.

— Får jag skriva på listan? Frågan kommer från Ximena Mahan R, hon är förskollärare i en annan förort och tycker kommunalarnas strejk är viktig. Jag stödjer dem helt, säger hon. De gör ett viktigt arbete.

Strejkvakten Monica Olsson berättar att lärarna på skolan har talat om för barnen varför det är strejk och att föräldrarna stödjer kommunalarna.

— Vi har många invandrade föräldrar och de kan tycka att vi borde ta i mer när vi ändå går ut i strejk. De tycker nog att vi är lite mesiga som bara står så här, säger Monica Olsson som har arbetat inom barnomsorgen i 30 år. Det är viktigt att arbetsgivarna ser vilket vikigt arbete vi gör. Att strejka är ett bra sätt att visa det på.

Och både stödet till de strejkande likaså kampviljan är fortfarande stor, enligt Elisabeth Hammarstedt som är ordförande för Kommunal i Stockholms län. Varje vardag sedan mars har kommunalare i Stockholm haft demonstrationer utanför Kommun- och Landstingsförbundets hus.

— Den spontana reaktionen hos medlemmarna är att det inte skulle vara något slutdatum på strejken, säger Elisabeth Hammarstedt.

Kommunals största strejk någonsin började måndagen den 12 maj. 60 kommuner runt om i landet samt barnomsorgen i Uppsala och Stockholm och kommunalarna på vissa sjukhus i landet har tagits ut strejken. Sammanlagt är det 46.000 kommunalare som strejkar.