— Det var positivt att medlarna tog det här intitiativet. Vi måste börja prata med varann och har haft konstruktiva diskussioner, säger Kommunals förbundsordförande Ylva Thörn till Kommunalarbetaren.

— Men de förslag som diskuterats löser inte rekryteringsproblemen till välfärdsjobben eller våra önskemål om utjämning av löneklyftorna mellan kvinnor och män och mellan lågavlönade och högavlönade.

Mötet, som ägde rum under stort hemligetsmakeri, lyckades därmed inte lösa knäckfrågorna om lägstalöner, nivån på löneökningarna och hur dessa ska fördelas samt avtalstiden.

Medlarna föreslog under helgens överläggningar bland annat följande:

Ett engångsbelopp till alla medlemmar i Kommunal för perioden 12 maj — 30 juni 2003.

Ytterligare förbättringar av lägstalönerna, vilket innebär att intjänandetiden för att få lägstalön föreslås vara ett års anställning i yrket plus yrkesförberedande gymnasieutbildning, jämfört med två års anställning hos samma arbetsgivare i tidigare förslag.

Ett utrymme på 5 procent för barnskötare, dagbarnvårdare och skötare inom vård och omsorg under 2004, en nyhet jämfört med tidigare bud, då dessa grupper erbjöds 2,4 procent 2003 och 2 procent 2004.

Förslaget skulle, enligt medlarna, innebära att närmare 70 procent av Kommunals 420 000 medlemmar (cirka 285 000) skulle få ett utrymme på 5 procent antingen i år eller 2004.

De tre medlarna Isa Skoog, Rune Larsson och Claes Stråth förklarar också att det enligt deras mening ”inte innebär negativa konsekvenser på samhällsekonomi, sysselsättning och arbetslöshet. Vi har inte heller anledning att tro att förslaget skulle leda till kompensationskrav från andra grupper.”

Kommunal står fast vid sitt krav på en lägstalön för alla på 14 000 kronor, utan krav på anställningstid eller yrkesförberedande utbildning.

Avtalsombudsman Håkan Pettersson förklarar att medlarnas förslag inte är bra nog. Ett års anställningstid hos en arbetsgivare innan man har rätt tilllägstalön kan i praktiken betyda att nästa arbetsgivare kräver samma sak, utan att ta hänsyn till den tidigare arbetsgivaren.

Det medlarna föreslår är i praktiken en sorts befattningslön, vilket Kommunal också vill ha, men vill överlämna till de lokala parterna att träffa avtal om. Den processen med lokala avtal om ingångs- och befattningslöner är redan i gång i vissa kommuner, förklarar avtalsombudsman Håkan Pettersson.

— Men med nuvarande förslag om lägstalöner skulle fortfarande en stor grupp medlemmar tjäna under 14000 kronor för ett heltidsjobb. Det är inte värdigt ett jämlikt samhälle, säger Kommunals ordförande.

Kommunal vill också fortsätta diskutera insamlingsmodellen, det vill säga hur lönenivåerna ska fördelas lokalt och hur mycket pengar som ska in i systemet.

Arbetsgivarna har krävt tydliga centrala skrivningar om vilka grupper inom vård och omsorg som det ska satsas på, Kommunal vill att detta ska lösas lokalt.

— Det är ute i de enskilda kommunerna och landstingen och på arbetsplatserna man bäst vet hur man ska fördela pengarna, säger Ylva Thörn.

Medlarnas nya förslag om ett tvåårsavtal utan rätt till uppsägning avvisas också av Kommunal, som dock kan tänka sig att diskutera ett längre avtal än ett år om det finns möjlighet till uppsägning.

— Men vi är måna om samordningen med LO. Och att vara först ute på banan 2004 är inte så lyckligt, säger Ylva Thörn.

Enligt uppgift var medlarnas nya förslag värt ungefär 3,85 procent, vilket arbetsgivarna tyckte var för dyrt. Kommunal tycker inte att nivån är tillräcklig.

I morgon, måndag är därmed 46 000 kommunalare i 60 kommuner i strejk.

— Vi var beredda att pröva de huvudsakliga delarna i medlarnas förslag i positiv anda, men måste tyvärr konstatera att Kommunal ändå väljer konflikt före avtal, säger Markus Gustafsson, direktör, Svenska Kommunförbundet och Annelie Löfqvist, direktör, Landstingsförbundet i ett pressmeddelande.

Några nya kontakter mellan parterna och medlarna är inte inplanerade. Medlarna har förklarat att det nu är upp till fack och arbetsgivare att söka deras medverkan.

Kommunal har i alla fall kallat in sin förhandlingsdelegation till på tisdag för att informera den om läget.