Till Försäkringskassan frågor jag har

varför är det så svårt att av er få svar?

Mellan 900-1200 får vi ringa handläggaren vår

hur kan det då komma sig, att ni just då på möten går?

Halvtidssjukskriven jag är

att ni inte betalar i tid, på mig tär.

Utbrändheten har satt sina spår

men av mina arbetskamrater, jag en kick får.

Att Försäkringskassan gör så att jag mår dåligt

tycker jag är oförståeligt.

”Det är så här det är” jag hos en fick till svar

min fråga är då ”vill ni ha oss sjukskrivna kvar?”

Av min sjukdom jag lärt mig säga till, när trycket blir för stort

då ett professionellt jobb jag får gjort.

För mig är det givet

vill tillbaka till arbetslivet.