Vänsterpartiets styrelse säger i sitt uttalande att den ser på strejkbryteri som en politisk handling som strider mot partiets och Kommunals krav om rättvisa löner.

”Därför kommer vi inte att agera för att mildra effekterna av strejken. Vi agerar dessutom för att stärka opinionen för Kommunals avtalskrav, vi ger Kommunal vårt aktiva stöd i denna konflikt”, sägs i uttalandet.

Partistyrelsen är medveten om att kommunernas och landstingens finanser är ansträngda. Men det kan inte försvara lönediskriminering eller att Kommunals medlemmar ska subventionera verksamheterna med fortsatt låga löner.

”Göran Persson kommenterar Kommunals strejk med att kommunerna inte kan räkna med några nya pengar till höjda löner. Har han då glömt det 121-punktsprogram som antogs av s, v och mp efter valet? Där har vi kommit överens om att en nationell handlingsplan ska tas fram för att få bort könsdiskriminerande löneskillnader.

Det finns alltså en politisk majoritet i Sveriges riksdag för att inleda arbetet för att avskaffa lönediskriminering.
Vi önskar Kommunal framgång i kampen för en mänsklig rättighet, att kön inte ska sätta lön”, säger vänsterpartiet som tycker att regeringen och samarbetspartierna ska gå från ord till handling för rättvisa löner i stat, landsting och kommuner.