Nio författare blickar tillbaka, analyserar och funderar i ”Så såg vi Sverige förändras” (Gondolin). Tendensen är radikal, tonen ibland nostalgisk. Håkan Boströms bilder inifrån myndighetsvärlden är intressanta. Vassast är Sven Wernströms analys av hur samhället utvecklats, argast Lennart Högmans rallarsvingar mot Konsum.
Samlingen har en udda bakgrund, alla skribenterna bor i Sollentuna utanför Stockholm. Alla har nått tillbakablickande ålder, de yngsta är födda 1940.