”Prima materia” är ett dokument som omfattar 85 av Eva Mobergs debattartiklar från 1960-talet till nyligen. Hon är påläst och grundlig, vare sig det gäller jämställdheten mellan könen (hon är en tidig förkämpe), kärnkraften (som hon arbetar emot) eller Gamla Testamentet (som upprör henne). Bara för att nämna några av ämnena. Boken är tungläst men intressant.

Ett citat: Problemet har aldrig varit i första hand att det skulle finnas så många onda och grymma och maktlystna människor, utan att det finns så många lydiga, fogliga och anpassningsbara. (Ordfront)