En film som är djup och lärd intill obegriplighet. Karaktärerna strör intellektuella citat kring sig hela tiden. Som åskådare översköljs man av djupsmartsmarta one-liners. Dessvärre hinner man sällan ta någon till sig eftersom de staplas efter varandra.

Filmen säger säkert någonting riktigt klokt. Det är bara det att det är så svårt att fatta vad. Det bläddras igenom böcker med blanka sidor gång efter annan filmen igenom. Anspelas på och visas böcker av Sartre, Christa Wolf, Simone Weil för att bara nämna några.

Den bestående känslan är en längtan efter att begripa. Om så bara någonting litet.