örskolepersonalen började ringa till papporna när barnen var sjuka. Papporna sa ”Har det hänt något med min fru eftersom ni ringer mig?”

Boken ”Att göra kön” visar att vi inte är så jämställda som vi tror. Vi skapar själva våra roller som kvinna och man — vi ”gör kön”. Och därför har vi själva makten att förändra rollerna.

Författarna är etablerade feministiska forskare, som har skrivit flera avhandlingar och böcker. Här skriver de på ett vardagsnära och lättbegripligt sätt. (Bonniers)