Det finns inga regler för hur en omorganisation ska gå till. Men en sådan bör bygga på att personalen är delaktig i förändringen.

Arbetsgivaren har rätt att ”leda och fördela” arbetet, vilket innebär att han kan förändra ansvarsområden. Han kan också flytta på den person ni tidigare hade till hjälp. Allt beror på hur situationen ser ut totalt och hur er arbetsmiljö kommer att bli, men ni bör ju vara delaktiga i förändringarna.

En föreståndare är utsedd av arbetsgivaren att förestå en verksamhet och är alltså en slags chef. Han/hon har oftast också personal,- verksamhets,- och budgetansvar. Samordnare är ofta en person som får ett uppdrag från chefen att samordna till exempel vissa arbetsuppgifter.