Vattenskott eller vattskott, som de också kallas, är vegetativa skott som kan uppstå i mängd efter beskärning. I regel tar man bort de flesta av dem, eftersom de ofta växer rakt upp.
Några som sitter på lämplig plats kan med fördel kortas in på två-tre ögon (skott) för att på några års sikt bilda ny fruktved.