Några vänsterpartister i kommunala nämnder har under konflikten tagit över arbetsuppgifter från strejkande kommunalare. För detta kommer de att bli ”tagna i örat” av partistyrelsen som sammanträder på fredag.

I partiets riktlinjer sägs att det inte är kommunpolitikernas sak att avgöra om en konflikt är samhällsfarlig eller inte. Sådana frågor behandlas istället i en central nämnd som består av representanter för arbetsgivare och fack.

Vänsterpartiet skriver att Kommunal ”anser att endast ordföranden i nämnder och styrelser ska betraktas som arbetsgivare i detta sammanhang. Av detta följer att dessa politiker inte kan klandras för att vara strejkbrytare. Däremot anser inte förbundet att ledamöterna i dessa organ kan betraktas som arbetsgivare.”

Kommunförbundet anser att alla förtroendevalda måste ses som arbetsgivarrepresentanter.

Partiets kommunala grupper uppmanas att i tveksamma fall ta kontakt med Kommunal vad gäller arbetsuppgifter som kan skötas av politiker.

”Utgå ifrån Kommunals tolkningar så länge det inte möter motstånd i nämnden. Om ni möter motstånd, ta upp det med er kommungrupp och diskutera hur ni ska hantera det” sägs det i riktlinjerna.

Tömning av p-automater, låsa upp sporthallar och sopstationer eller ersätta strejkande personal i förskolan är inte något som vänsterpartister ska ägna sig åt för att minska effekten av konflikten, sägs det i riktlinjerna.