– Kämparglöden har stärkts av det nya varslet. Det är en seger. Jag tycker att förbundet har fattat rätt beslut, säger Kommunals sektionsordförande Hans Elf i Motala.

Mitt under den pågående strejken i Motala varslade Kommunal om två nya stridsåtgärder i kommunen. Vilket betyder att strejken som började måndag den 5 maj kan komma att fortsätta till och med den 29 maj.

I strejkvarslet som gäller från den 12 maj till och med den 19 maj är äldreomsorgen, renhållningen och barnomsorgen undantagna. Varslet som är från den 21 maj en vecka framöver gäller endast för barnomsorgen. Hans Elf är övertygad om att de nya varslen handlar om lokalpolitikernas strejkbryteri.

– Vi har varit förtvivlade och fruktansvärt besvikna över att våra politiker inte har agerat i linje med konfliktvarslen. Det var en ren provokation när politiker framför ögonen på strejkvakterna låste upp och vattnade i växthusen redan klockan nio på måndag morgonen, berättar Hans Elf.

Den största besvikelsen bland medlemmarna riktas mot socialdemokratiska politiker som agerar ”svartfötter”. Bland de strejkbrytande socialdemokratiska politikerna finns också fackligt aktiva som tillhör andra LO-förbund, enligt Hans Elf.

– Medlemmarna upplever det tungt att socialdemokrater gör detta. Det är ett halvt år efter valet och vi kommunalare kämpade under valrörelsen för att få socialdemokratiskt styre i kommunen. Efter bara några månader nonchalerar de oss.

Samtidigt som strejken pågår håller Kommunförbudet och Landstingsförbundet kongress i Linköping mellan 5 till 8 maj. Kommunalare från hela Östergötland har åkt till dit för att demonstrera.

– Kommunal har bussar varje dag från Motala till Linköping under kongressen. Medlemmarna åker för att demonstrera och uppvakta kommun- och landstingspolitiker, säger Hans Elf. Vi demonstrerade tisdagen 6 maj och delade ut flygblad.

Johan Andersson är Motalas socialdemokratiska kommunalråd. Han anser att det är olyckligt att Kommunal trappar upp konflikten ytterligare.

– Vi straffas för att vi förtroendevalda har öppnat skolor och dagis, säger Johan Andersson.

Han menar att de har tagit hänsyn till skolplikten och att anklagelserna om strejkbryteri är en fråga om tolkning. Vidare berättar Andersson att han på rak arm inte kan säga om de kommer att fortsätta att öppna skolor och förskolor när de nya strejkvarslen träder i kraft.

– Vi kommer naturligtvis att diskutera tolkningen i kommunledningen. Vi får inte glömma att det här är en konflikt mellan Kommunförbundet och Kommunal och inte mellan Kommunal och socialdemokraterna.

Kommunals avtalsombudsman Håkan Petterson säger att förbundet inte kommenterar enskilda åtgärder.

– Vi lägger de varsel som vi anser är nödvändiga, säger han.

Han berättar att han tillsammans med Ylva Törn har haft ett möte med medlarna.

– De ville orientera sig om läget och vi har pratat med dem om läget. Vi har inte ändrat ståndpunkt och medlarna har inte heller lämnat något bud, säger Håkan Pettersson.