Hälften av de 1 400 dispensansökningar som hittills kommit in till förbundet har gällt personliga assistenter, begäran om undantag från
nyanställningsblockaden för att få ta in vikarier när någon är sjuk.

Nu ger Kommunal en allmän dispens för gruppen personliga assistenter.

– De som arbetar med funktionshindrade är undantagna från strejken, och
en stor del av dispenser som gällt den här gruppen har också beviljats.

När strejken startar i 60 kommuner nästa vecka, kommer vi inte att
kunna hantera frågan på ett bra sätt, säger Annica Jansson, ombudsman på
Kommunals förbundskontor.
Det är bakgrunden till den generella dispensen.

Konflikten har visat vilka problem det finns när det gäller anställningsvillkoren för personliga assistenter. Inom andra områden
finns personalpooler med anställda som kan gå in och täcka upp vid sjukdom. Det verkar inte gälla den här gruppen.

– Det här visar att kommunerna litar på att det finns människor som med kort varsel ställer upp och jobbar just när de behövs. Så kan man inte
ha det. När konflikten är över kommer vi att tillsammans med våra
avdelningar kartlägga och åtgärda de här missförhållandena, säger Annica
Jansson.