Som en morgondimma

lättar orden

upplöses

i intet.