Jag tar cykeln till en heldagskonferens med den optimistiska titeln ”ett mänskligare arbetsliv”. Många ministrar är på plats. Statsminister Persson talar om hur många miljarder kronor det hade kunnat bli till kommunalarnas löner om sjukfrånvaron minskade. Arbetslivsminister Karlsson hoppas att vi tillsammans kan nå målet — en halvering av sjukskrivningarna. Finansminister Ringholm går runt och ser intresserad ut. Det handlar mycket om kommuner och landsting. Och det är de goda exemplen som är i centrum. Vad kan vi lära av andra?

Jag vill höra Rut Bergström, Kommunals sektionsordförande i Örnsköldsvik berätta om ”Steget före”, kommunens satsning på att förbättra hälsan och öka inflytandet på arbetsplatserna, i samarbete med bland andra AFA, arbetsmarknadsförsäkringarnas organisation. Rut pratar om enkäterna som hittar riskgrupper, om hur arbetsgrupperna fått mer att säga till om, om friskvård på arbetstid och hur viktigt det är att höja lönerna för framtiden.

— Vi är alla varandras arbetsmiljö, hinner hon säga, innan hon avbryts av seminarieledaren. Herrarna från Värö pappersbruk har nämligen tagit dubbelt så lång tid som de skulle, utan att bli avbrutna. Så nu finns ingen tid för Rut.

— Tre män från näringslivet får dubbelt så mycket plats som tre kvinnor från kommunen. Det är som i verkliga livet, konstaterar hon efteråt.