Det är nånting på gång

jag hör vårens egen sång

den griper tag i mig

jag har väntat så länge,

nu skall jag skratta

dansa och leka

vi skall krama varandra och smeka

Jag skall spela för dig på min kazzo

vi skall njuta av solen och av livet som är

känna glädje

att våren är här