Jag kan se sjöbottens mjuka sand

ligga bar och okysst

Tar av den fina sanden

och låter den strila mellan fingrarna

som i ett timglas

Kan ej mäta den tid och evighet

som tiden är och förblir

Endast stundens flyende ögonblick