Jag skall vandra på en stig

den skall sluta vid en äng

där skall jag stanna upp och andas

fylla mina lungors kraft

med blommors och luftens doft

jag skall känna mig fri

Jag skall sakta sjunka ner

ner på ängens mark

vidröra allt ja allt

andas in ja andas

tills allt fyller mig med välbehag

Ja en dag

skall jag göra allt det där

En dag