Denna sorgsna fiol

som spränger min själ och öppnar ett sår

jag vill stänga mitt öra och ropa sluta

du har aldrig bett mig

om du får

Men mitt rop är så svagt

och dess toner så starka

och dess strängar som spelar så sorgsna

Ja en fattig fiol kan ej fråga om lov

har ej råd till ett nekande svar

och vem är jag

som bestämmer om strängarnas ton