Lokala tvisteförhandlingar har inletts eller är på väg att inledas på flera håll.

— Där vi har kunnat konstatera brott mot reglerna så inleds lokala tvisteförhandlingar nu i dagarna, säger Kommunals ombudsman Lasse Thörn.

Hur många tvister det gäller och vilka belopp skadeståndskraven rör sig om är ännu oklart.

I samband med konflikter är det vanligt att tvister av det här slaget läggs åt sidan vid en uppgörelse. Men det kan man inte vara säker på i det här fallet, enligt Lasse Thörn.

— Det vet man inte, det beror på vilken uppgörelse man gör med arbetsgivarna.

Efter Kommunals konflikt 1995 betalades aldrig några skadestånd ut för brott mot konfliktreglerna.