Den extremt korta varseltiden — strejken är redan ett faktum — är ett brott mot de konfliktregler som finns.

— Det är brukligt att använda sig av 14 dagars varseltid. Men vi har sett det som nödvändigt att ta till den här åtgärden med kortare varsel, säger Kommunals ombudsman Lasse Thörn.

Sen tidigare har ett mindre antal renhållningsarbetare varit ute i strejk i Östersund. Men liksom i övriga landet har det då gällt de medlemmar som arbetar i direkt anslutning till själva soptippen.

Nu varslas alla som jobbar med renhållningen, det vill säga även de som kör sopbil, sidolastare och frontlastare.

Det har varit mycket stridigheter i Östersund, liksom på andra håll, efter det att både socialdemokratiska politiker och företrädare för vänsterpartiet öppnat och låst grindarna till tippen. Något som Kommunal uppfattar som strejkbryteri.

Kan man tolka det nya varslet på annat vis än att brottet mot varselreglerna är Kommunals sätt att ge igen med samma mynt?

Men Lasse Thörn vill inte gå med på den tolkningen.

— Så tycker jag inte att man ska se det. Vi lägger de varsel som vi tycker är nödvändiga för att få till stånd ett avtal.

Men hade ni gjort så här om ni inte hade ansett politikerna i Östersund bryter mot konfliktreglerna?

— Det törs jag inte svara på. Det är många olika saker som vägs in när man lägger varsel.

Samtidigt tas också tre andra medlemmar ut i strejk i Östersund som är kopplade till renhållningen i sin anställning i kommunen.

Inget slutdatum är satt för strjekvarslet.

Arbetsgivarsidan i Östersund reagerar med förvåning.

– Vi har följt Kommunförbundets konfliktanvisningar till punkt och pricka, och jag har svårt att förstå varför Kommunal väljer att lägga det här varslet och bryter mot reglerna, säger Östersunds kommundirektör Bengt Marsh.

Han fick varslet klockan 12 på onsdagen den 30 april, en timme senare strejkade renhållarna.

– Det är inte sant att Östersund har utmärkt sig på något sätt, förtroendevalda har agerat i en rad kommuner och t ex tagit bort parkeringsautomater och annat. Sådant har inte förekommit här.