Upp emot 5 000 elektriker kommer att beröras av varslet som träder i kraft den 13 maj. Undantag görs för elarbeten i sjukhus, på vårdinrättningar och inom äldreomsorgen.

Elektrikerförbundet säger samtidigt upp installationsavtalet med EIO, el-arbetsgivarnas organisation.

EIO har cirka 2 000 företag som medlemmar. Många av dessa är entreprenörer eller har andra uppdrag åt kommuner och landsting.

– Vi har i över 20 år försökt att lösa problemen med pressade byggtider och utslitningen i förtid av våra medlemmar. Då inget konkret händer tvingas vi nu varsla om stridsåtgärder, säger Ronny Wenngren.

Elektrikernas varsel upphör om de kommer överens med arbetsgivarna eller om Kommunal träffar avtal med Kommunförbundet och Landstingsförbundet om nya löner.

Ronny Wenngren vill inte kalla varslet för en sympatiåtgärd för Kommunals konflikt.

— Vi kan ju inte sympativarsla eftersom Kommunal inte har begärt det av oss. Men våra elektriker slits ut i förtid och behöver senare vård och omsorg.

Då önskar vi att de får det av kompetent personal. Då behövs anständiga löner för att rekrytera dem, säger han.