Rapporter om strejkbryteri med socialdemokratiska politiker i huvudrollerna har kommit från flera orter (se separat artikel).

Förbundsordföranden Ylva Thörn är kritisk men vill inte gå in på vad det kan innebära för de framtida relationerna med socialdemokraterna.

— Oavsett vad man har för politisk tillhörighet så är det här inte bra. Vi får hantera situationen efter att vi har avslutat konflikten, säger hon.

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist anser att det måste finnas väldigt starka skäl för politiska företrädare att utföra arbetsuppgifter som är försatta i blockad.

— Exakt var gränsen går kan jag inte säga. Men man måste vara utomordentligt försiktig som förtroendevald.

Från kommunledningarnas sida försvarar man sig med Kommunförbundets konfliktanvisningar som påtalar att nämndledamöter ska ikläda sig arbetsgivarrollen.

Där stödjer sig Kommunförbundet bland annat på gamla utlåtanden från Justitieombudsmannen, JO, från 1968 och 1973.

Men går man till källan och läser vad JO skrivit framstår det inte som särskilt glasklart. JO skriver visserligen att förtroendevalda ska ses som företrädare för arbetsgivaren men kan inte svara på frågan om vad det innebär vid en konflikt, annat än att skyddsarbete måste utföras. Så här skrev JO 1973: ”Frågan om nämndledamöternas skyldigheter att åtaga sig konkreta arbetsuppgifter för nämnden i en konfliktsituation är ytterst svår att besvara.” Utrymme finns för olika tolkningar, konstaterar JO slutligen.

Varför hänvisar då Kommunförbundet till JO?

— Vi har gjort tolkningen att utlåtandet gör gällande vår uppfattning. Man läser ofta det man letar efter. Det gör ju du också som journalist, säger Hedda Mann, arbetsrättsjurist på Kommunförbundets förhandlingssektion.

Hans Forsberg, ombudsman på Kommunals Gävleborgsavdelning, är inte främmande för att det så småningom kan bli en diskussion om de ekonomiska bidragen till socialdemokraterna.

— Frågan är för tidigt väckt men den kan dyka upp om det här fortsätter. Om medlemmarna uppfattar att alla ”sossar” i kommunen väljer arbetsgivarrollen och inte är på samma sida så kommer frågor kring det ekonomiska stödet säkert upp, säger han.

I just Gävle är flera av politikerna kommunalare. Kommunalrådet Carina Blank är medlem i Kommunal men inte fackligt aktiv. Hon försvarar kommunens agerande.

— Vi har kommunicerat med Kommunal före konflikten och kommit fram till att som vi agerar så är det inte strejkbryteri. Sen har det förekommit andra budskap under resans gång, säger hon.

I Uppsala har det socialdemokratiska partidistriktet bett Kommunal om ursäkt efter rapporter om misstänkt strejkbryteri av en s-politiker vid en soptipp.

Även vänsterpartistiska politiker har tagit på sig arbetsgivarkläderna i konflikten, i bland annat Östersund. Något som vänsterpartiet i Stockholm är upprörda över.

— Detta fördömer vi å det skarpaste. Vi förutsätter att ingen politiker här i Stockholm motarbetar Kommunals berättigade krav genom att agera svartfot, säger partiet i ett lokalt uttalande.

Alla fall av misstänkta strejkbryterier rapporteras till Kommunals förbundskontor som sedan tar ställning till eventuella krav om skadestånd.