För pengar kan man få mat, men inte aptit.
Läkemedel, men inte hälsa.
Boklig
lärdom, men inte vishet.
En framstående make/maka, men inte kärlek.

Förströelse, men inte tillfredsställelse för själen.
Tjänare, men inte
trohet.

Skalet till allt vad livet är av vackra goda ting kan man få för pengar,
men
inte kärnan.