Klockan 24 natten till den 29 april lämnade nattpasset på steriltekniska avdelningen på Huddinge sin arbetsplats. De satte upp de röda strejkaffischerna och fick skjuts hem. På morgonen möttes anställda och patienter av strejkvakter med flygblad vid sjukhusentrén. I två veckor får steriltekniska avdelningen klara sig med sex istället för 28 anställda. Kommunal beviljade dispens för de sex, så att akuta operationer kan genomföras. Planerade operationer har ställts in.

— Det tar ett år innan man kan jobba självständigt här, berättar Jill Stedt, undersköterska och arbetsplatsombud.

Hon står mitt i lokalen, runt henne finns vagnar med galler och hyllor, lådor med otaliga instrument, skruvar och muttrar, avancerad utrustning för titthålsoperationer. Här granskas alla instrument, sorteras och läggs i galler, packas in och steriliseras. Här hanteras allt som behövs för alla sorters operationer och undersökningar. Det går inte att ta in oerfarna, och det går inte att skicka efter material från andra sjukhus. De som inte visste vad den här avdelningen betydde vet det nu.

Halv sju på tisdagsmorgonen ställde sig tio strejkvakter utanför entrén till Södersjukhuset i Stockholm. Här har 120 av Kommunals medlemmar tagits ut i en veckolång strejk. Sex medicinavdelningar drabbas, 60 sängplatser dras in och planerade operationer ställs in. Resursteamet och vårdplatskoordinarörerna strejkar också.

— Skriv på för högre löner! uppmanar Annki Myhr, en av strejkvakterna, och många stannar upp och skriver på.

Det är en kall morgon, efter två timmar tinar strejkvakterna upp med kaffe och smörgås i sektionens lokal. Mitt på dagen ska de gå ut i ett pass igen, det ska bli strejkinformation för alla klockan 13 och ett annat pass tar en timme på kvällen.

— Jag har jobbat i 37 år, det kändes konstigt att inte gå in till avdelningen som vanligt. Men det är rätt att strejka, och vi känner att vi har ett väldigt stöd, säger Torill Lillqvist.

Sammanlagt gick ca 600 kommunalare ut i strejk den 29 april på vissa avdelningar på fem sjukhus: Umeå universitetssjukhus, Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB i Stockholm.